Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz


Профессионалы нефтегазовой отрасли, Москва 1996 г.

s. 105

Волонсевич Святослав Алексеевич (1933 г. рожд.) Львовский политехнический институт, 1955 г., канд. техн.Наук. Помощник бурильщика, бурильщик, прораб, старший инженер, начальн к вышкомонтажного цеха, старший инженер технологической группы, начальник ПТО Жирновской конторы бурения ПО «Нижневолжскнефть» (1955—1966); главный инженер треста «Жирновскнефтегазразведка» (1966—1970); главный инженер, начальник Жирновского УБР (1970—1995); начальник управления «Нижневолжскбур-нефть», АО «ЛУКойл Нижневолжскнефть» (1995 — наст. Время). Имеет три бронзовые медали ВДНХ, отраслевые награды, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтяник.

Zawodowcy naftowo-gazowej dziedziny, Moskwa 1996 r.*

s. 105

Wołonsewicz Świętosław Aleksiejewicz (ur.1933 r.) [ukończył] Politechnikę Lwowską, 1955 r., [stopień naukowy] Kandydat Nauk Technicznych. [stanowiska pracy] pomocnik wiertacza, wiertacz, kierownik robót, starszy inżynier, kierownik wysoko montażowego wydziału, starszy inżynier technologicznej grupy, kierownik PTO Żyrnowskiego biura wiercenia PO „Niżniewołżsknieft” (1955 - 1966); główny inżynier trustu Żyrnowsknieftiegazrazwiedka (1966 - 1970); główny inżynier, kierownik Żyrnowskiego UBR (1970 - 1995); szef zarządu Niżniewołżskbur-nafta, AO ŁUKOIL-Niżniewołżsknieft (1995 – dalej). Ma trzy brązowe medale WDNH (Wystawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej ZSRR), branżowe nagrody, Zasłużony pracownik Mintopeniergo RF, Honorowy naftowiec.

* tłumaczenie tekstu autor serwisu P.W.

Analiza informacji z publikacji dokonana przez autora serwisu:


Strona główna