Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

§          Drzewo genealogiczne Jana Wołyncewicza syna Andrzeja ...zobacz

 

Z. Malczewski TChr., W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba 2001

 

 

Ks. Jan Pi­toń CM., wieloletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii opracował relację księży diece­zjalnych, którzy przybyli do tego kraju w latach  1865-1914. Z opracowania tego wynika, że w: 1901 r. przybył do Brazylii ks. Jan Wo­łyncewicz,*

 

 

 

*Lud, 15 VII 1953, s. 1; Ks. W. Soja CM., „Początki duszpasterstwa polskiego w Brazylii”, w: Duszpasterz Polski Zagranicą, 4(1960), s. 384-394; Tenże, „Początki duszpasterstwa polskiego w Brazylii”, w: Duszpasterz Polski Zagranicą, 1(1961), s. 31-40; M. Paradowska, Podróżnicy..., dz. cyt., s. 215; B. Ostoja Roguski, „Um século de colonização polonesa no Paraná”, w: Boletim do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, t. XXVIII, Curitiba 1976, s. 150-152. Zob. także: Ks. J. Pitoń, „Księża polscy w Brazylii 1848-1984”, w: Zmagania polonijne..., dz. cyt., t. IV, s. 22-176; I. Klarner, Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii w latach 1890-1914, Warszawa 1975, s. 126.

 

Strona główna