Archiwum

Wołąsewicz

 

piotr@wolasewicz.com

www.wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

Metryka Ruska (Wołyńska) Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województw wołyńskiego ,bracławskiego , kijowskiego i czernichowskiego ) 1569-1673 Kijów 2002

 

Urzędowe kopie dokumentów dotyczących spraw ziem ukraińskich (województw wołyńskiego , bracławskiego , kijowskiego i czernichowskiego ) , wychodzących z kancelarii koronnej ,a wpisywanych w języku ruskim lub polskim do ksiąg tak zwanej Metryki Ruskiej (lub Wołyńskiej) ,czyli do 29 zachowanych obecnie tomów ksiąg ruskiej serii Metryki Koronnej, stanowią jedyne w swoim rodzaju źródło do historii Ukrainy w latach 1569-1673.

Publikowany po raz pierwszy rejestr ponad 3500 dokumentów z serii ruskiej został przedstawiony w postaci trzech równoległych współczesnych wersji .Pierwsza ,to oryginalne tytuły dokumentów przepisane z ksiąg Metryki, przechowywane obecnie –z jednym wyjątkiem-w Rosyjskim Archiwum Państwowym Akt Dawnych (RGADA) w Moskwie. Nagłówki zostały przeplecione z kompletnymi zapisami znajdującymi się w dwu oryginalnych rękopiśmiennych rejestrach ,obejmujących dokumenty  po dokumencie ,przygotowanych w kancelarii koronnej : pierwszy opracowany przez Stefana Kazimierza Hankiewicza (1673),drugi zaś przez Jana Franciszka Cywińskiego (ok.1765-1775)Wydawnictwu towarzyszy naukowy wstęp rozważający kancelaryjną praktykę prowadzenia i przechowywania ksiąg z tego czasu ,wraz z historyczną, edytorską i kodykologiczną analizą całej serii księgi i wspomnianych rejestrów.

Indeks osób i miejscowości stanowi dalsze ułatwienie dla historyków i genealogów .

Niniejsza publikacja powstała jako część ambitnego międzynarodowego projektu wydawniczego , którego celem jest poszerzenie badań ,poszukiwań ,rejestracji dokumentów i publikacja dokumentów z innych ksiąg Metryki Koronnej.

 

Księga RM 8 s.377

 

s.380

 

1589

 

14) 15 V 1589 Люблін

Конъфирмацыа Листу Маска Сєиковича Волосвича 12 зв.- 14

H : Confirmatia listu Marka [ ! ] Sienkowicza [ 12 ]

C : Konfitmacya prawa Marku [ ! ] Senkowiczu Wołosewiczu na wies Ladawę na rzeczce Ladawie , wołosti bakotskoy lezącą [ 12 ]

 

 

Księga RM 11 s.429

 

s.448

 

1594

 

142 ) 27 VIII 1594 Гданськ

Горобництво Луцкое Волъцови

H : Horodnictwo łuckie Wołyncowi 119

C : Takaz horodnictwa luckiego urodz.Jwanu Wołyncowi 119

 

Strona główna