Archiwum

Wołąsewicza

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami

 

 

Andrzej Rachuba, Metryka Litewska Księga wpisów nr.131 Warszawa 2001

 

Metryka powstała w wyniku działalności kancelarii mniejszej Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1656-1662

Metryka przywilejów i różnych spraw za panowania Naj[j]aśniejszego Jana Kazimierza, krola polskiego wielkiego k[siążę]cia litewskiego, ruskiego, pruskiego, żmudzkiego, mazowieckiego, inflantskiego, smoleńskiego, siewierskiego, czernihowskiego, a szwedzkiego, gotskiego, wandalskiego dziedzicznego króla

 

s.278

wpis 892.

Warszawa,1660 Prezentacja wieleb. Bazylego Hutorowicza, od lat niemałych w zakonie ś Bazylego, na archimandryctwo smoleńskie unickie po śmierci wieleb. Stefana Wołosowicza wpis dokonał C.P.B Cyprian Paweł Brzostowski

 

Brak daty miesięcznej i dziennej , a nie jest dokończona też roczna .Ponieważ napisano , że jest to panowania szwedzkiego i polskiego XIII r. ,  wskazuje to na okres od 20 XI 1660 do 19 XI 19661 r. Ponieważ król wrócił z Gdańska do Warszawy dopiero w końcu lutego 1661 r., a na Litwę wyjechał  z Warszawy 13 września t .r., owo nadanie musiało zostać wydane w międzyczasie .

 

 

Strona główna