Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami

 

 

 

Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Metryka Litewska, Rejestr Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo nowogródzkie 1690 r. Warszawa 2002

 

Województwo nowogrodzkie utworzone zostało w 1507 r., ale zreorganizowano je ostatecznie w czasie wielkiej reformy administracyjnej Wielkiego Księstwa Litewskiego mocą przywileju Zygmunta Augusta z 30 kwietnia 1565 r. Od tej pory aż do 1793 r. składało się z trzech powiatów nowogrodzkiego, słonimskiego  i wołkowyskiego. W 1690 województwo nowogrodzkie pod względem powierzchni było 5 województwem za mińskim, wileńskim, witebskim i brzeskim.

Podstawą wydawniczą Metryki Litewskiej stanowi rękopis, przechowywany dziś w AGAD w Warszawie, w zespole Archiwum Radziwiłłów, dział VI nr II-50, s.37-78.

s.97

Regestr abiuraty duchowieństwa greckiego

Dzień 21 Julii 1690

Wielebny o. Gabriel Wołosowicz 1prezbiter wołkowicki 2 z plebani swej za dym 1

s.99

Dzień 28 Julii 1690

Wielebny o. Teodor Wołosowicz 3 4prezbyter [s] horodziejski 5 za dym 1

s.100

Wielebny o. Jan Wołosowicz, prezbiter berezowski 6 z plebanijej swej za dym 1

Dzień 29 Julii 1690

Prezbiter sienieński Stefan Hołowczyc płaci za 2 dymy

Wg rejestrów poborowych w 1691 podymne płacili dwaj prezbiterowie sieneńscy – Aleksander Wołosowicz i Stefan Hołowczyc

 

Strona głównak,2,3 – oznacza numer kopii

1 k3 : wołosewicz

2 k3 : z plebanii wołkowiskiej

3 k3 : wołosewicz

4 k2 : z horodyskiej plebanijej

5 k3 : z horodeskiej plebanijej

6 k2 : berezowiecki