Archiwum

Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami…zobacz

 

 

Czesław Malewski, Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku. Wilno 2002 s.80

 

Spis szlachty wykonany na podstawie metryk kościelnych parafii powiatu lidzkiego oraz dokumentów Heroldii wileńskiej.

W spisie

 

WOŁOSEWICZm.Ejszyszki- parafia ejszyska

                                  dwór Stoki – parafia jeneńska

 

WOŁOSZEWICZ – wieś Dolinany – parafia wasiliska

                                     m.Żołudek – parafia żołudzka

                                   m. Lida – parafia lidzka

WOŁYNCEWICZ – pw*.28-XI-1800.,

                                     11-V-1861

                                     folwark Szyrokowszczyzna – parafia zabłocka

 

*pw- potwierdzenie szlachectwa podane na podstawie Dekretu Deputacji Wywodowej Wileńskiej i Grodzieńskiej.

 

 

Drugie poszerzone, poprawione wydanie pracy ukazało się w 2005 r. a w nim znalazłem dodatkowe informacje;

 

Wołosewicz

 

m. Ejszyszki - parafia ejszyska;

dwór Stoki - parafia jelneńska;

 

Wołoszewicz

 

wieś Doliniany - parafia wasiliska;

 

Wołyncewicz,

 

pw. 28.XI.1800 r.

folwark Szyrkowszczyzna - parafia zabłocka;

m. Żołudek - parafia żołudzka;

m. Lida - parafia lidzka;

 

Wołyncewicz

pw. 28.XI.1800 r., 11.V.1861 r.

 

Strona główna