Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz
Rubas Mirosław Jan, Materiały do epitafiów katyńskich, Lista strat żołnierzy KOP więzionych w obozach sowieckich
[w:] Wojskowy Przegląd Historyczny 1994 nr 3 s. 401- 420

Skrót artykułu dokonany przez autora serwisu - P.W.

Korpus Ochrony Pogranicza. Formacja ta została powołana do ochrony wschodniej granicy II Rzeczpospolitej [...] Uderzając na Polskę 17 09. 1939 r. Armia Czerwona [...] miała druzgocącą przewagę nad broniącymi granicy jednostkami KOP -u. [...] Żołnierzy i oficerów wziętych do niewoli mordowano od razu bądź wywożono w głąb Rosji. [...] Polskich jeńców lokowano początkowo w obozach przejściowych, których doliczono się blisko 140 [...] Oficerów na ogół wysyłano do Starobielska i Kozielska, policjantów do Ostaszkowa.[...] kopiści znajdowali się we wszystkich obozach jenieckich przy czym najwięcej było ich w Kozielsku [ P.W z listy 505 nazwisk ok 41%].Proces segregowania jeńców wszystkich kategorii zakończono w listopadzie [red – 1939]. W pierwszej dekadzie marca 1940 r polecono sporządzić szczegółowy ich spis z podaniem miejsca zamieszkania najbliższych.[...] Począwszy od 1. 04 [red – 1940] do obozów zaczęły napływać z Moskwy spisy jeńców tzw. listy wysyłkowe, zawierające od 100 do 300 nazwisk każda, z poleceniem wymienionych w nich jeńców:

z Kozielska do Smoleńskiego Obwodowego UNKWD
z Ostaszkowa do Kalinińskiego Obwodowego UNKWD
z Starobielska do Charkowskiego Obwodowego UNKWD

Jeńców na miejsce kaźni odprawiano koleją, w specjalnych wagonach, pod eskortą wojsk konwojowych. Operację zakończono w ostatnich dnia maja, o czym mówią sprawozdania komendantów trzech obozów. W okresie kwiecień – maj 1940 r. wyspecjalizowane zespoły oprawców dokonywały egzekucji na polskich jeńcach.[...]Pewną grupę jeńców, szczególnie tych z Kozielska, mordowano nad dołami śmierci, dowożąc ich do z pociągu do Lasu Katyńskiego specjalnymi samochodami. Dziś znamy trzy miejsca, w których spoczywają zwłoki polskich jeńców wojennych:

z obozu kozielskiego – w Katyniu pod Smoleńskiem (uroczysko Kozie Góry)
z obozu ostaszkowskiego – w lesie w pobliżu wsi Miednoje, położonej 32 km na północ od Tweru (za czasów sowieckich – Kalinin);
z obozu starobielskiego – w szóstej kwaterze tzw. lesoparku na przedmieściach Charkowa, w pobliżu osady Piatichatki

13 .4.1990 r. sowiecki TASS opublikował komunikat, w którym oficjalnie stwierdzono, że mordu na polskich jeńcach wojennych dokonało NKWD w 1940 r. Wkrótce Prezydent ZSSR Gorbaczow przekazał gen. Jaruzelskiemu kserokopie list wywozowych z nazwiskami jeńców w Kozielsku i Ostaszkowie oraz imienny wykaz stanu osobowego (na bliżej nieokreślony dzień) obozu w Starobielsku.”

LISTA

s. 420

WOŁYNCEWICZ Jerzy, syn Anatola i Matyldy, ur. 11.4.1908 r. Kpt. sł st. KOP Baranowicze. Ekshumowany w Katyniu (nr 2189) brak na listach sowieckich

Analiza wpisu:

Jerzy Wołyncewicz – syn Anatola i Matyldy, ur. 11.4.1908 r w czasie kampanie wrześniowej służył w Korpusie Ochrony Pogranicza Baranowicze w stopniu kapitana. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski został więźniem obozu w Kozielsku, pomiędzy kwiecień – maj 1940 r. został zamordowany w Katyniu. Ekshumowany pod numerem 2189.


Strona główna