Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami

 

 

W „Kurierze Warszawskim” z dnia 8 i 9 kwietnia 1931 r. znalazłem nekrologi Kazimierza Wołąsewicza syna Jakóba. Osoby zainteresowane „Kurierem Warszawskim” odsyłam do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w czytelni można zapoznać się z tą publikacją . „Kurier Warszawski” w B.U.W jest udostępniany na mikrofilmach.

 

Kurier Warszawski:

dziennik informacyjno - polit., wyd. 1821–1939 w Warszawie; zał. przez B. Kicińskiego; pierwsza gazeta drukująca lokalne wiadomości dla mieszkańców stolicy; konserwatywny, w XX w. zbliżony do ND; red. m.in.: K. Kucz (1848–63), W. Szymanowski (1868–86); 1887 „K.W.” przeszedł na własność F.S. Lewentala; red. m.in. F. Olszewski (1887–96), K. Olchowicz, st. (1906–24), K. Olchowicz, mł. wraz z F. Hoesickiem (1924–39). Najwybitniejsze pióra skupił „Kurier Warszawski” w latach redakcji Szymanowskiego, współpracowali z nim m.in.: B. Prus (Kroniki tygodniowe), P. Chmielowski, H. Sienkiewicz, A. Świętochowski

 

Hasło zaczerpnięte z Nowej encyklopedia powszechnej PWN . Wydawnictwo Naukowe PWN S.A

 

Kurier Warszawski Nr 95 8 kwiecień 1931 s. 9

 

Ś. † P.

Kazimierz Wołąsewicz

WSPÓŁWŁAŚCICIEL I DYREKTOR FIRMY „POLIGRAFIKA” i A.LANGE i s-ka W WARSZAWIE.KAPITAN REZ.W.P.

zmarł dnia 7 kwietnia 1931 r., przeżywszy lat 43

 

W zmarłym tracimy dzielnego i szczerze oddanego człowieka.

Cześć Jego Pamięci

„POLIGRAFIKA” Sp. z o.o.

2364

 

Kurier Warszawski Nr.95 8 kwiecień 1931 s.9

Ś. † P.

Kazimierz Wołąsewicz

 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL I DYREKTOR FIRMY A.LANGE i s-ka WARSZAWA.KAPITAN REZ.W.P.

zasną w Bogu 7 kwietnia 1931 r., przeżywszy lat 43

W zmarłym tracimy dzielnego i szczerze oddanego człowieka.

Cześć Jego Pamięci

A.LANGE i S-ka..

2366

 

 

Kurier Warszawski Nr.96 9 kwiecień 1931 s.8

Ś. P.

Kazimierz Wołąsewicz

 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL I DYREKTOR FIRMY „POLIGRAFIKA” i A.LANGE i s-ka .KAPITAN REZ.W.P

opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zasną w Bogu dnia 7-go kwietnia 1931 roku przeżywszy lat 43.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dolnym kościele Św. Krzyża dnia 10-go b. m., to jest w piątek, o godzinie 9-ej i pół rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na dworzec Wileński, celem przewiezienia do Grodna. Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, życzliwych przyjaciół, kolegów i znajomych, pogrążeni w nieutulonym żalu:

OJCIEC, ŻONA I DZIECI

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Szpitala Dzieciątka Jezus przy Chałbińskiego do kościoła nastąpi dnia 9 b. m., t. j. w czwartek, o godz.4 i pół po poł.

2374

 

Kurier Warszawski Nr.96 9 kwiecień 1931 s.8

Ś. P.

Kazimierz Wołąsewicz

WSPÓŁWŁAŚCICIEL i DYREKTOR FIRMY „POLIGRAFIKA” oraz A.LANGE i s-ka, KAPITAN REZ.W.P.

zasną w Bogu 7 kwietnia 1931 r., przeżywszy lat 43

Cześć pamięci nieodżałowanemu Szefowi.

 

WSPÓŁPRACOWNICY FIRMY „POLIGRAFIKA”

 

 

Strona główna