Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии [w:] http://www.enci.ru/
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса В,
Kavalery ordena Svyatogo Georgiya IV klassa VСписок составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровичав Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не Энциклофицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден после его упразднения, за службу в белых армиях во время Гражданской войны

Волонцевич, Григорий Онисимович; капитан; в„– 9854; 26 ноября 1855tłumaczenie na j. polski autor serwisu P.W.

Wolna encyklopedia

Kawalerowie Orderu Świętego Jerzego IV klasy B

Lista sporządzona w alfabetycznym porządku. Podajemy imię, nazwisko, stopień w momencie przyznawania; numer na liście Grigorovichav Stepanova (w nawiasie numer na liście Sudravskogo) daty przyznania.

Voloncevich, Gregory Onisimovich; kapitan; v – 9854; 26 listopada 1855Strona główna