Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

§          Drzewo genealogiczne Jerzego Wołyncewicza syna Anatola...zobacz

§          Drzewo genealogiczne Karola Wołyncewicza syna Samuela...zobacz

 

Andrzej Leszek Szcześniak, Katyń Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk.

Warszawa 1989.

 

13 kwietnia 1943 roku Niemcy ujawnili, że w lasach pod Katyniem, nieopodal Smoleńska, na terenach radzieckich wówczas przez nich okupowanych, znajdują się masowe groby polskich oficerów.

 

Spis wykonany przez Andrzeja Leszka Szcześniaka powstał z następujących pozycji:

 

Lista Katyńska, jeńców obozów Kozielsk - Ostaszków- Starobielsk, zaginieni w Rosji Sowieckiej; Adam Moszyński. Londyn 1982.

 

AM - Amtliches Material zum Massenmord von Katyń ( Urzędowy Materiał o masowym mordzie w Katyniu), Berlin 1943 – s.167 do 273 – Rozdział IV: Wykaz 4143 zwłok zidentyfikowanych do 7 czerwca 1943.

 

WO - Wykaz członków b. Armii Polskiej, zamordowanych przez bolszewików w Katyniu, zidentyfikowanych do dnia 1 czerwca 1943 r., s.3 do 55 – broszura bez podania autora, wydawcy, roku i miejsca) Wykaz ten jest mniej obszerny niż niemiecki i kończy się na pozycji 2916.

 

LZ - Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk – zestawiona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojskowymi Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, uzupełniona dodatkowym spisem Biura Pomocy Rodzinom Wojskowych i Jeńców Wojennych Dowództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie, L.dz.904/RW/45 z daty Egipt 30 listopada 1945.

 

W/w materiały zostały weryfikowane w Rocznikach Oficerskich Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych:

 

a)     Rocznik Oficerski 1932 – Warszawa 1932,

b)     Rocznik Oficerski Rezerwy – Warszawa 1934

Roczniki oficerskie pozwoliły na skontrolowanie, poprawienie lub odtworzenie brzmienia nazwisk czy imion zaginionych w przypadkach, kiedy zostały one przytoczone w źródłach w sposób zniekształcony albo nie pełny.

 

Lista ofiar wydobytych z masowych grobów w Katyniu

Nazwiska ofiar zidentyfikowanych.

s.180

 

Wołyncewicz Jerzy, cywilny, 2 pocztówki, 2 karty szczep.( AM-2189), Wołyncowicz ( WO 2189 – str.34)

 

Lista zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk.

Kozielsk

s.255

 

Wołyncewicz Karol, por., 1895, s. Samuela i Antoniny

 

Strona główna