Archiwum
Wołąsewicza 

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.comInne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami [zobacz]
Helena Arciszewska-Jakubowska. Harcerstwo Poleskie. Brześć-Kobryń. Ząbki 2001

*Książka zawiera wspomnienia o grupie harcerzy działających na Polesiu. Ich młodzieńcze losy są wplątane w trudną, wojenną historię Kresów. Wielkim atutem książki są archiwalne fotografie i dokumenty, ponadto narracja w formie relacji świadków wydarzeń, pozwala czytelnikowi dotknąć historii. Ukazuje wiele nieznanych faktów z historii harcerstwa polskiego na Kresach.

*Nota o książce pochodzi z wydawnictwa Apostolicum.

W książce na stronie 84 znalazłem zdjęcie pochodzące z 1938 r. przedstawiające grono profesorskie Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny z Kobrynia [zobacz zdjęcie] pod zdjęciem znajduje się opis:

Rok 1938. Grono profesorskie Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Kobryniu. Siedzi: Irena Ostrowska (polonistka) Stoją od lewej: Maria Miedzińska (historia), Hufcowa Drużyny Harcerskiej; Kazimierz Miedziński (przyroda); Janina Krejwiczówna (geografia); Michał Fąfara (dyrektor); Helena Wołąsewicz Szejdowa (gimnastyka); historyk, Stanisława Jasińska – Grońska (polonistka) zm. 18.03.1986 r. w Warszawie); Wilhelm Haszko (j. niemiecki); Wojtkiewicz (j.francuski), p. Fonfara – (żona dyrektora); państwo Fąfarowie zostali wywiezieni 20.VI.1941 r. z Kobrynia do Barnaułu – Ałtajski Kraj, gdzie Pan Fonfara zmarł)