Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

 

 

Ewa Sławińska- Zakościelna, Była taka szkoła, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie 1915-1939. Londyn 1987.

 

 

 

Książka jest formą hołdu dla nauczycieli, pracowników i uczniów  Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie. Autorka przedstawia w swojej publikacji życie szkoły, oraz biogramy nauczycieli i gimnazjalistek, w osobnym rozdziale dowiadujemy się o losy wychowanek z „Orzeszkowej”

 

 

 

 

W książce zamieszczony jest indeks nauczycieli i wychowanek, w indeksie znalazłem trzy interesujące rekordy.

 

 

s. 237

 

 

 

Indeks nauczycieli, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie 1915-1939

 

 

WOŁOSOWICZ STANISŁAW, geografia

 

 

 

s. 241

 

Indeks wychowanek, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie 1915-1939

 

 

s.258

 

WOŁĄSEWICZÓWNA ALINA

WOŁĄSEWICZÓWNA REGINA

 

 

 

W publikacji znalazłem jeszcze jedną interesującą informację;

 

 

Dopiero jesienią 1929 roku z inicjatywy szóstej „b” powstało nowe pisemko „Na ławie szkolnej”, które przetrwało trzy lata. Ukazało się dziesięć numerów. Początki pisemka było trudne, a przeszło ono różne koleje. Do zespołu redakcyjnego weszły: Stanisława Paciukanisówna, jako redaktor naczelny, Regina Wołąsewiczówna, jako redaktor odpowiedzialny, i Krystyna Kuleszanka, jak administrator. Ponieważ zespół redakcyjny nie miał pieniędzy na zaplanowane przedsięwzięcie, więc pożyczył je w Bratniej Pomocy i kupił za nie papier i szapirograf. Prace przeznaczone do kolejnych numerów przekazywano najpierw do cenzury, a następnie własnoręcznie przepisywano na maszynie przez kalkę szapirograficzną.

 

 

Przypis:

Wykres genealogiczny Reginy Wołąsewicz [zobacz]

 

 

 

Strona główna