Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

drzewo genealogiczne Romualda Wołyncewicz ...zobacz

informacje z CAW ...zobacz

 

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991

s.185

 

Inż. Wołyncewicz Romuald

Ur. 24VIII1878.Oficer armii ros. Początkowy przebieg służby nieznany. W WP 19123-28:

Szef Grupy II KK (płk KK z 1 VI 19, gen. bryg. z 15 VIII 24).Dalsze losy nieznane. † przed

1934(nie figuruje już w RO  z tego roku).

 

Skróty i znaki umowne

 

gen. bryg. – generał brygady

KK- korpus kontrolerów

RO- rocznik oficerski

WP- Wojsko Polskie

† - zmarł względnie poległ

 

Strona główna