Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
Chotkowski Władysław, Dzieje zniweczenia św. Unii na Białorusi i Litwie w świetle pamiętników Siemaszki, Kraków 1898


Na stronie 193 autor przedstawił „ Nazwiska księży unickich którzy przy Unii wytrwali”, lista jest alfabetyczna autor podaje imię nazwisko księdza i funkcję pełnioną w kościele unickim, oraz dalsze losy.

Na stronie 205 znalazłem następującą informację (Wołoncewicz Antoni, przeszedł na stan świecki; III, 554)


Zobacz:

Strona tytułowa [zobacz]

Pozycja pochodzi z: Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Strona główna