Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

Stanisław Dziadulewicz , HERBARZ RODZIN TATARSKICH W POLSCE

Warszawa Wilno 1929 Część II – rodziny pochodzenia tatarskiego ,obecnie chrześcijańskie

Reprint autor opracowania Ryszard Jurzak

S.451

 

WŁOSEWICZ vel WŁOSEWICZ -  W roku 1658-ym Tatar Włosowicz był towarzyszem w jednej z chorągwi tatarskich a Zapewne jego syn, Jan Włosewicz już chrześcijanin, był elektorem Augusta II z wojew. nowogródzkiego²

 

1-Arch Gł Warsz. Dział Wojskowy 85 ks.81

2-O.Pietruski Elektorowie

 

strona główna