Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami [zobacz]

 

 

 

 

Diariusza sejmu - Sejm grodzieński 1793

 

http://www.bkpan.poznan.pl/old/ELITY/SEJM1793/wstep.htm

 

Myśl wydania drukiem diariusza ostatniego sejmu I. Rzeczypospolitej zrodziła się w poznańskim środowisku historycznoprawnym na początku lat pięćdziesiątych, w okresie prac podjętych pod kierownictwem Zdzisława Kaczmarczyka nad publikacją dziesiątego tomu Volumina Legum. Jan Wąsicki pracował wówczas nad swoim doktoratem, który był poświęcony konfederacji targowickiej i reformom sejmu grodzieńskiego. Rozpoczęto wstępne prace nad rękopisem diariusza sejmu grodzieńskiego, sprowadzonym z Biblioteki Czartoryskich. Część rękopisu została skopiowana przez zespół różnych osób, a następnie skolacjonowana przez ówczesnego studenta Henryka Olszewskiego i pracownika PAN Stefana Chmielewskiego. Po śmierci Zdzisława Kaczmarczyka maszynopis został odłożony do szafy. W latach siedemdziesiątych Jan Wąsicki parokrotnie namawiał Jerzego Wisłockiego do kontynuacji edycji, ale do tego nie doszło. Ostatecznie J. Wisłocki przechodząc z UAM do pracy w Bibliotece Kórnickiej PAN zabrał ze sobą maszynopis do zbiorów tej Biblioteki, a następnie nakłonił Henryka Olszewskiego do złożenia wniosku w Komitecie Badań Naukowych o sfinansowanie opracowania diariusza.

 

Od połowy 1995 r. zostały wznowione prace nad tekstem diariusza, ale nie ograniczano ich do tego tylko sejmu. Finansowany projekt badawczy nosi tytuł "Diariusze sejmów I. Rzeczypospolitej" i obejmuje diariusze wszystkich sejmów z XVIII wieku. Według pomysłu Jerzego Wisłockiego ma to być początek całej serii wydawnictw źródeł do dziejów polskiego parlamentaryzmu, które rozpoczynamy od diariusza sejmu grodzieńskiego. Informacje zaczerpnięte ze wstępu do pracy.

 

W tekście znalazłem następującą informację:

 

Opinie deputacyi egzaminującej dykasterya wojskowe przyjęte w stanach sejmujących a z protokołu tejże deputacyi wyjęte słowo w słowo jak następuje, sinopsim zebrane:

 

W zażaleniu UUr. Wołyncewicza, Terleckiego, Jankowskiego i Kryczyńskiego, deputacya nie zaprzeczając skargom sprawiedliwym, one po roztrząśnieniu i nadgrodę do komisyi likwidacyjnej odesłane mieć słusznością znajduje.

 

 

Strona główna