Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com
 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami…zobacz
В.Н. Черепица. Гродненский Православный Некрополь(с древнейших времен до начала xx века).
Гродно
2001 [zobacz publikację format PDF.]

V.N. Cherepica. Grodnenskiy Pravoslavny Nekropol (z dervnyshih vremen do nachala XX vieka). Grodno 2001

ГЛАВА III. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИТЕЛЯХ Г.ГРОДНО И
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МЕСТНОГО ГАРНИЗОНА, ПОХОРОНЕННЫХ
НА ГОРОДСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ КЛАДБИЩАХ В
XIX — НАЧАЛЕ
XX ВЕКОВ.
Православное кладбище (улица Антонова, ранее Иерусалимская) s. 36

Служившие в них офицеры и нижние чины издавна хоронились на православном кладбище. Среди них ряд представителей высшего офицерского корпуса: полковник Абрамов П.В., генерал-майор Баландович П.Л., старший врач 102-го Вятского пехотного полка, подполковник Бедрицкий П.Д., подполковник Баранов И.И., полковник 102-го Вятского пехотного полка Врочинский В.В., полковник 103-го Петрозаводского полка Волонцевич Я.Л.,

s.43

Волонсевич Яков Лукич (1844-1939) [zobacz], полковник-эмерит ( т.е. в отставке), в 1909 - командир 4-й батареи 103-го Петрозаводского пехотного полка, участник первой мировой войны.

 

 W.N. Czerepica. Grodzieńska Prawosławna Nekropolia (od dawnych czasów  do początku XX wieku).
Grodno 2001
[zobacz publikację format PDF.]ROZDZIAŁ III. KRÓTKIE WIADOMOŚCI O MIESZKAŃCACH  M.GRODNO I
WOJSKOWYCH MIEJSCOWEGO GARNIZONU, POGRZEBANYCH
NA MIEJSKICH PRAWOSŁAWNYCH CMENTARZACH W XIX I POCZĄTKU
XX WIEKÓW.
Prawosławny cmentarz (ulica Antonowa, wcześniej Ijerusalimskaja)

s. 36

pułkownik 103 Pietrozawodskogo pułku Wołoncewicz J.L (sic!)

s.43

Wołonsewicz Jakow Łukicz (1844-1939) [zobacz], pułkownik- emeryt (emerytowany), w 1909 - dowódca 4- ej baterii 103-go Pietrozawodskogo pułku piechoty, uczestnik pierwszej wojny światowej.

 

 

Strona główna