Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

 

Jerzy Seweryn Dunin-Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej Lwów 1887

 

Od ostatniego wydania ogólnego spisu szlachty polskiej mija prawie lat sto. Dawne tego rodzaju dzieła stały się dziś rzadkością, są więc nieprzystępne dla szerszej publiczności. Chcąc zaradzić temu brakowi ,wydaję niniejszą pracę. Nie ograniczam się wyłącznie na zestawieniu nazwisk i herbów rodzin, lecz podaję siedzibę i najdawniejszą dotyczącą datę, z autentycznych dokumentów czerpaną. Daty te nie zawsze oznaczają epokę pojawienia się rodziny- większa część rodów polskich należy do rycerstwa, którego pochodzenie ginie w dalekiej przeszłości. Datę taką uważać należy jako chwilę,  w której rodzina osiągnęła większy rozgłos  Lwów, 5 maj 1887

 

s.188

WOŁYNIEC w Kropiwnickiem v.Kopilnicki 1436, 1446, 1549 (Kap. f. 207-20)

 

s.507

WOŁASZEWICZ 1789 (Kur.)

 

s.509

 

WOŁOSZEWICZ (Mał)

 

s.510

WOŁYNIEC 1789 (Kur.)

 

Kap-Herbarz Kapicy Milewskiego .

Kur –Kuropatnicki. E. A. Wiadomości o kleynocie szlacheckim Warsz. 1789

Mał. – Małachowski Piotr, Zbiór nazwisk szlachty, Lublin 1805

Pap.- Paprocki Bart., Herby Rycerstwa Polskiego,  Kraków 1584

 

 

Strona główna