Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

Herbarz Polski wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich ułożył i wydał Adam Boniecki Tom 1-16 i Uzupełnienia. Warszawa, 1899-1913

Adam Józef Feliks Boniecki-Fredro (1842 - 1909), po studiach prawniczych i kilkuletniej pracy na stanowiskach urzędniczych, od 1872 r. poświęcił się pracy naukowej prowadząc badania heraldyczne i genealogiczne. Pierwszym jego dziełem w tej dziedzinie była Kronika rodziny Bonieckich (1875), następnym - Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku (1887). W 1899 r. rozpoczął wydawanie Herbarza Polskiego, do którego materiały gromadził od dawna.

Dzieło Bonieckiego jest raczej genealogią szlachty polskiej, niż klasycznym herbarzem. Autor koncentruje się przede wszystkim na historii danej rodziny i osób do niej należących, mniej uwagi poświęca natomiast opisom herbów, chociaż zamieszcza ich podobizny. Hasła ułożone są w kolejności alfabetycznej nazwisk, a nie herbów. W odróżnieniu od innych herbarzy, bazujących głównie na przekazach rodzinnych i zamieszczających bezkrytycznie niesprawdzone informacje, Boniecki czerpał wyłącznie z materiałów źródłowych, drukowanych i rękopiśmiennych. Spis źródeł ..., zamieszczony w pierwszym tomie, zawiera 130 opisów dokumentów, do których odwołuje się autor, podając informacje o poszczególnych osobach, ich funkcjach publicznych czy powiązaniach rodzinnych. Zarówno współczesne autorowi, jak i późniejsze recenzje podkreślają niezwykłą dokładność i wiarygodność wszelkich cytowanych przez Bonieckiego danych. Dziś, po upływie wieku, opinia ta ma szczególne znaczenie, gdyż wiele z przebadanych przez Bonieckiego źródeł archiwalnych (np. Metryka Koronna czy księgi trybunalskie) już nie istnieje (zostały zniszczone podczas II wojny światowej) i cytaty w Herbarzu są często jedynym śladem znajdujących się tam informacji.

W zamierzeniu Bonieckiego Herbarz miał składać się z dwóch części: pierwszej - poświęconej historii poszczególnych rodzin dawnej Rzeczypospolitej, oraz drugiej - zawierającej chronologiczne spisy urzędników. Autorowi nie udało się jednak zrealizować tych planów: przed śmiercią zdążył wydać trzynaście tomów części I (do hasła "Lasocki") . Kolejne trzy (do hasła "Makomascy") opublikował współpracownik Bonieckiego, Artur Reiski, który jednak po I wojnie światowej nie powrócił do pracy nad Herbarzem, chociaż zdołał ocalić archiwum Bonieckiego i własne. W 1928 r. archiwum przejął Włodzimierz Dworzaczek.. Mimo że nigdy nie ukończony, Herbarz Bonieckiego do dziś stanowi podstawowe dzieło w zakresie genealogii i heraldyki szlachty polskiej.

T.VIII s.339

Jakób i Onufry ,synowie Stefana i Tacyanny Łozińskiej ,wnukowie Piotra i Anny Żerebeckiej , z przydomkiem Maxymiak ,a Jan,ur.1752. i Teodor,ur.1775r.(metr. obu w Łozinie ),synowie Andrzeja i Krystyny (Sieleckiej),wnukowie Jerzego v.Hrehorego i Maryanny Dziżównej Łozińskiej, prawnukowie Jacentego z przydomkiem Wołosowicz ,udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Stanach galicyjskich 1807 r.

T.VIII s.340

Konstanty Wołosowicz Jaśniski ,żonaty z Zofią z Przedzimirskich ,umarł w Jaśniskach 1814 .Jego córki : Barbara i Anastazya.

T.XII s.20

„Kowalscy h. ostoja przydomku Gołąbek .Antoni i Jan ,bracia rodzeni,1748 r .Z nich Jan ,zaślubił Pelagię Przedmirską z niej zostawił: Jana Teodora i Michała ,żonatego z Maryanną z Wołosowiczów Jaśniskich ,z której synowie : Piotr, Michał Jan ...”

T.III s.272

Katarzyna z ks. Sokolskich za N.Czaplicem 1598 r. Fedora za ks.Jerzym Wiśniowiecki 1619 r.(Woł.1f.13 i 449 i IV .f.2;Kij.III.A.f.420)Katarzyna wdowa po Andrzeju Wołyńcu 1628 r.(Woł.V.B.f.258)

T.IX s.367

Wawrzyniec Wołyniec Kazanowski przekazał 1766 r. testamentem majątek swój siostrzeńcom..

T.XII s.308

KROPIWNICCY- Ziemianie Kropilniccy :..,Paweł Wołyniec ...,dostarczyli 1528 r. trzy konie ,na eksedycye wojenne(Paw; Jabł. Podlasie )

tamże.

Wyrok wydany 1549 r. przez Zygmunta Augusta ,w sprawie sprzedaży połowy wójtostwa w Kropiwnicy , przez Macieja Kumka ,wymienia wszystkich jego prawnuków ,mianowicie Pawła ,syna Jana Wołyńca....”

T.XII s.310

Kropiwniccy Wołyńcowie ,dziedziczyli na Kropiwnicy- Kiernozkach. Żyjący w początkach XVI-go wieku Jan Wołyniec ,miał dwóch synów : Pawła i Macieja .Wyrok królewski z1549 r. wymienia Pawła ,syna Jana Wołyńca ,którego synowie Michał ,Jan, Łukasz ,żyli w 1565 r. Maciej dużo młodszy syn Jana ,zeznawał akta w Surażu 1572 r. Synowie jego :Stanisław i Krzysztof ,1611 r. Wawrzyniec Kropiwnicki ,syn Stanisław Wołyńca ,zapisał 1617 r. dożywocie żonie swej, Barbarze z Wroczyńskich ,córce Walentego. Z niej synowie :Jakób i Piotr, 1623 roku (Milewski)

T.XVI s.171

Zofja Wojciechówna ,żona Fedora Wołyńca 1593 r.

 

strona główna