Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz
Kazimierz Chodynicki. Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego. X. Litewskiego. Rocznik XI. Wilno 1936.

Ateneum Wileńskie, wydawane było przez Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1923-1939.

W publikacji tej znalazłem artykuł:

Euzebiusz Łopaciński. Akcesy do Konfederacji Warszawskiej rządu i obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego s. 350

Autor w swoim artykule analizuje wpis w księgach ziemskich powiatu wileńskiego za rok 1812 dotyczące akcesu do konfederacji warszawskiej 1812 rządu i obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, treść akcesu została ogłoszona w książce rosyjskiego urzędnika p. Wojenskiego p. t. „Akty i dokumenty do r. 1812” na stronie 106, pod aktem podpisały się 632 osoby.

Wypis z ksiegi wieczystej wileńskiego sądu ziemskiego nr 15 r. 1812 rej. 15 -A przechowywanej w Archiwum Państwowym w Wilnie (karty 479/1003, 1008, V -1020) Aktykacja akcesu sejmu warszawskiego z podpisami ziemiaństwa i obyw. X-twa Lit-go. Roku tysiąc osiemset dwanastego m.ca augusta trzeciego dnia (pisownia oryginalna)

Akces do konfederacji odbył się w Wilnie w kościele katedralnym 14 lipca 1812 roku pod aktem podpisali się między innymi:

Ludwik Wołyncewicz Sidorowicz Rotm. - p-tu lidz-o. oraz
Wincenty Wołyncewicz Sidorowicz Porucznik Wojsk Rosyjskich.

Publikację możesz znaleźć na stronie: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/
Digitalizacja i prawa do publikacji : Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Zobacz:
Ateneum Wileńskie 1936 strona tytułowa...[zobacz]
interesująca nas strona nr 358 ...[zobacz]

Analiza informacji z publikacji dokonana przez autora serwisu:

Strona główna