Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

 

 

Adolf Krosnowski. Almanach Historique ou Souvenir de l'Emigration[1] Polonaise. Paryż 1837-38

 

Autor tworzył swój „ Kalendarzyk”, który miał obejmować „ spis ile możności do dokładności zbliżony, wszystkich wygnańców rozproszonych  po Francyi, i innych cudzoziemskich krajach”. Dane były zbierane od Polaków będących na wygnaniu. Krosnowski zwracał się do władz francuskich o listy obywateli polskich którzy przybyli do Francji, ale nie otrzymał takowych, jedynie z niektórych departamentów otrzymał spisy ale jak to określił: „ a w tem znalazłem wiele niedokładności”. Autor zastrzega że lista nie jest pełna

 

W spisie znalazłem:

 

s. 430

 

Woyencewicz[2], Stanislas[3], Vilna[4], sol. 16 de lig.[5] Bergerac [6] [7]

 

 

 

 

Publikacja pochodzi z: www.wbc.poznan.pl

Prawa do dysponowania publikacją : Biblioteka Kórnicka PAN

 

 

 

 

 

 [1] Wielka Emigracja –Ruch emigracyjny o podłożu patriotyczno-politycznym po upadku powstania

listopadowego, jeden z największych ruchów emigracyjnych ówczesnej Europy. Do emigrantów należała głównie szlachta polska, żołnierze powstańczy, członkowie Rządu Narodowego, politycy, pisarze, artyści, inteligencja. W późniejszym czasie dołączyli do nich także inni uchodźcy, głównie z zaboru rosyjskiego. Ośrodkiem emigrantów była Francja (głównie Paryż), pomniejsze znajdowały się też w Saksonii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii.

[2] Prawidłowo Wołyncewicz ? – nazwisko Woyencewicz nie występuje.

[3] Stanisław

[4] Miasto pochodzenia, urodzenia ? w tym wypadku Wilno

[5] Żołnierz 16 pułku

[6] Miast zamieszkania we Francji

[7] Bergerac - miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne.