Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
Henryk Lulewicz, Akty zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, T.1, Okresy bezkrólewi (1572-1576, 1586-1587, 1632, 1648, 1696-1697, 1706-1709, 1733-1735, 1763-1764), Warszawa 2006Informacja ze Wstepu publikacji.

Najczęściej spotykaną formą zgromadzeń szlachty litewskiej w czasie uwzględnionych tu dziewięciu bezkrólewia (1572-1576, 1586-1587, 1632, 1648, 1696-1697, 1706-1709, 1733-1735, 1763-1764) był przywołany w tytule publikacji zjazd stanów. [...] Niniejszy tom zawiera 109 aktów sporządzonych w imieniu wymienionych wyżej zgromadzeń przedstawicielskich odbywających się w Wielkim Księstwie podczas bezkrólewi, bądź też z udziałem Litwinów na polu elekcyjnym.

s.384

VIII. Bezkrólewie po śmierci Augusta III (1763-1764)

Konfederacja prowincjonalna stanów WksL., Wilno, 16 IV 1764 r.s. 403 - 404

Województwo brześciańskie: Paweł Buchowiecki, pisarz ziemski brzeski mp.; Ignacy Wyganowski, pisarz grodzki w(ojewództw)a brzeskiego i konsyliarz tegoż w(ojewó)dztwa; Antoni Buchowiecki, koniuszy w(ojewództw)a brzeskiego i konsyliarz tegoż w(ojewó)dztwa; Józef Bęklewski, ł(owczy) p(owiatu) r(zeczyckiego), sędzia kapturowy w(ojewództw)a brzeskiego; Franciszek Bęklewski, P.P.Z.; Wiktory Buchowiecki, kraj(czyc) w(ojewództw)a n(owo)gró(dzkieg)o; Franciszek Zatowski, sędzia kapturowy w(ojewództw)a brzeskiego, Ignacy Osuchowski, sędzia kapturowy województwa brzeskiego; Jan Nietyxa, skar(bnikowicz) parnawski; Faustyn Kościuszko Siechnowicki; Józef Kościuszko Siechnowicki; Wojciech Sawicki; Samuel Bielikowicz; Rafał Brzozowski, skarbnik lubelski; Jan Buchowiecki; Józef Buchowiecki; Feliks Trzaskowski; Ignacy Jahałkowski; Stefan Hohol; Józef Jankowski; Marcin Ożarowski; Jakub Biedrzycki; Józef Pawecki; Jan Wyganowski; Ignacy Fiedziuszko; Antoni Strzałkowski; Jan Strzałkowski; Antoni Irzykowski; Mikołaj Wołkowski; Piotr Bęklewski, s [---] p(owiatu?) rzeczyc(kiego ?); Stanisław Wołąsewicz b; Franciszek Bohusławski, Ignacy Onichimowski; Ludwik Szakłakowski; Ignacy Biernacki; Bazyli Iwaszkiewicz; Ignacy Zarzycki; Wojciech Boguszewski; Józef Sarnocki; Benedykt Wierzbicki; Franciszek Fiedziuszko; Józef Kruszewski.b. Wyd. Vol.leg.: Wołaszewicz.


Strona główna