Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Bibliografia

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami [zobacz]

 

„Kurjer Warszawski”, 3, 4 marzec 1929 r. Nr  61, 62

 

W „Kurierze Warszawskim” z dnia 3 i 4 marca 1929 r. znalazłem nekrologi Romualda Wołyńcewicza. Osoby zainteresowane „Kurierem Warszawskim” odsyłam do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. „Kurier Warszawski” w B.U.W jest udostępniany na mikrofilmach.

 

Kurier Warszawski:

dziennik informacyjno - polit., wyd. 1821–1939 w Warszawie; zał. przez B. Kicińskiego; pierwsza gazeta drukująca lokalne wiadomości dla mieszkańców stolicy; konserwatywny, w XX w. zbliżony do ND; red. m.in.: K. Kucz (1848–63), W. Szymanowski (1868–86); 1887 „K.W.” przeszedł na własność F.S. Lewentala; red. m.in. F. Olszewski (1887–96), K. Olchowicz, st. (1906–24), K. Olchowicz, mł. wraz z F. Hoesickiem (1924–39). Najwybitniejsze pióra skupił „Kurier Warszawski” w latach redakcji Szymanowskiego, współpracowali z nim m.in.: B. Prus (Kroniki tygodniowe), P. Chmielowski, H. Sienkiewicz, A. Świętochowski

 

 Hasło zaczerpnięte z Nowej encyklopedia powszechnej PWN . Wydawnictwo Naukowe PWN S.A

 

KURJER WARSZAWSKI – Dnia 3 marca 1929 r.   

 

 

Ś.† P.

 

ROMUALD WOŁYŃCEWICZ

Generał Brygady, Inżynier.

 

syn ś. p. Antoniego, powstańca 1863 r. i Katarzyny z Terpiłowskich

po krótkich cierpieniach zasnął  w Bogu dn. 1 marca 1929 r., przeżywszy lat 50

 

Wyprowadzenie zwłok z domu przy ul. Śmiałej Nr. 40 (Żolibórz Oficerski) do kościoła

Garnizowego przy ul. Długiej następi w niedzielę dn. 3 b., o gdz. 2 po poł. Nabo –

żeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele dn. 6 b. m. t. j we środę, o godz. 10 rano, po skończeniu którego nastąpi eksportacji zwłok na cmentarz Powązkowski, o czem zawiada-

miają pozostali w głębokim smutku

ŻONA, BRAT, TEŚCIOWA I RODZINA

 

Uprasza się o nieskładnie kondolencji

 

2151r

 

 

 

 

 

KURJER WARSZAWSKI – Dnia 4 marca 1929 r.   

 

 

 

Ś.† P.

 

Inż. ROMUALD WOŁYŃCEWICZ

 

GENERAŁ BRYGADY,

SZEF BIURA KORPUSU KONTROLERÓW

 

Zmarł dnia 1 marca 1929 roku, przeżywszy lat 50.

 

Wyprowadzenie zwłok z kościoła garnizonowego odbędzie się w dniu 6 marca r. b.,

o godzinie 10 –ej rano.

W zmarłym tracimy zasłużonego współpracownika i drogiego kolegę

 

 

SZEF, OFICEROWIE I URZĘDNICY

KORPUSU KONTROLERÓW

 

1662

 

 

 

Strona główna