Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami [zobacz]

 

Księgi zgonów z Auschwitz. Tom III. Księgi Zgonów z Auschwitz. Indeks nazwisk M – Z. München 1995

 

Dostępny indeks nazwisk bazuje na zachowanych "księgach zgonów" byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz znajdujących się w archiwum Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Spis ten zawiera łącznie 68 864 wpisy. Obok nazwisk i imion ujęto w rejestrze w okrągłych nawiasach daty i miejsca urodzenia, jak również odnotowane w księgach zgonów daty śmierci. Wpisy zaopatrzone są każdorazowo w numer karty zgonu, który służy jednoznacznej identyfikacji poszczególnych dokumentów. Zachowano zastosowane w bazie źródłowej sposoby pisowni nazwisk, imion i nazw miejscowości. Również fragmenty tekstu, jak np. "miejsce urodzenia nieznane" zaczerpnięto z ksiąg zgonów.

 

s. 1645.

 

Woloncewicz, Adolf (14.11.1936, Piaski, 2.6.1943) – HbZl 1 (239)

Woloncewicz Anton (25.5.1904, Wieziona, 2.6.1943) - HbZl 1 (239)

Wolonczewicz Christina (7.4.1942, Piaski, 10.6.1943) - HbZl 2 (569,570)

Wolonczewicz, Fella (27.7.1935, Piaska, 10.6.1943) - HbZl 2 (569,570)

Wolonczewicz Maria (20.4.1904, Piaska, 10.6.1943) -  HbZl 2 (569,570)

 

 

Strona główna