Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Bibliografia

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami [zobacz]

 

Henryk Świebocki. Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, t. IV Wersja niemiecka.

 

Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu:

 

Ta obszerna publikacja - 5 tomów, ilustracje, dokumenty, bibliografia oraz indeksy - jest zbiorem naukowych opracowań historycznych ukazujących powstanie i funkcjonowanie obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz w różnych aspektach, częściowo nieznanych dotychczas szerszym kręgom badaczy. Autorzy podjęli próbę wyjaśnienia spraw kontrowersyjnych i trudnych do jednoznacznej oceny, skorygowania tez i faktów zadomowionych w polskiej i powszechnej historiografii. W stosunku do innych prac monografia ta:

 

przedstawia dzieje obozu na szerszym niż dotąd tle ogólnej polityki Trzeciej Rzeszy i państw z nią sprzymierzonych

 

prezentuje przebieg deportacji do KL Auschwitz z różnych krajów i współodpowiedzialność wielu instytucji niemieckich

i kolaboranckich za tę deportację i los ofiar

 

poszerza znacznie tematykę masowej zagłady, ruchu oporu, specyfikę sytuacji Żydów, Polaków, Cyganów i ofiar innych narodowości

 

przybliża mało dotąd znany problem identyfikacji 7000 członków załogi SS, mężczyzn i kobiet, środowiska z jakiego się wywodzili, ich zawody, wykształcenie, wiek, stosunek do religii itp.

 

 

 

 

W w/w publikacji na stronie 259 w tomie 4 opublikowana jest kopia telegramu wysłanego do Policji w Białymstoku z dnia 6 lutego 1944 r. dotycząca ucieczki Weroniki Woloncewicz narodowości romskiej urodzonej ? maj 1925 r. w Białymstoku z obozu Auschwitz

[zobacz skan strony 259]

 

 

 

 

Strona główna