Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz


Struktura organizacyjna i obsada personalna 1 Dywizji Pancernej na przełomie sierpnia i września 1944 r

http://www.brukselanato.polemb.net/index.php?document=60Struktura organizacyjna i obsada personalna 1 Dywizji Pancernej na przełomie sierpnia i września 1944 r

Struktura organizacyjna

Obsada personalna Dowódca

gen. bryg. Stanisław Maczek

zastępca płk dypl. Kazimierz Dworak

Sztab

szef sztabu płk dypl. Jerzy Levittoux (zginał 18/19 VII 1944 r.), płk dypl. Ludwik Stankiewicz do 27 IX 1944, potem ppłk. dypl. Zbigniew Dudziński kwatermistrz - ppłk dypl. M. Rutkowski (zmarł 22 IX po ataku lotniczym z 18/19 VII 1944 r.), płk dypl. Ludwik Stankiewicz

10 Pułk Strzelców Konnych (pułk rozpoznawczy) stan na 25 VIII

dowódca mjr Jan Maciejowski (8 XI 1943 r. - 20 VIII 1944 r., poległ), p.o. dow. mjr Otton Zygmunt Ejsymont (20-22 VIII 1944 r.), ppłk Franciszek Skibiński (do 22 do 25 VIII 1944 r.), od 25 VIII 1944 r. rtm. (od 18 IX mjr) Jerzy Wasilewski

zastępca mjr Otton Zygmunt Ejsymont do 20 VIII 1944 r., rtm. Jerzy Wasilewski od 20 do 25 VIII 1944 r., rtm. Michał Gutowski od 25 VIII (od 17/18 IX 1944 r. mjr)

II zastępca rtm. Adam Larysz Niedzielski

adiutant por. Jan Rozwadowski (od 18 IX rtm.)

oficer wywiadowczy por. Bronisław Sachse

oficer techniczny por. Kunachowicz Jerzy

oficer łączności por. Roman chrzanowski

lekarz pułku ppor. Witold Weissager

oficer materiałowy por. Stefan Moszyński

oficer zaopatrzenia ppor. Tadeusz Makowski

oficer gospodarczy ppor. Stanisław Frankiewicz

dowódca szwadronu dowodzenia por. Jerzy Iwanowski

dowódca plutonu czołgów dowódcy por. Paweł Borzemski

dowódca plutonu łącznikowego ppor. Witold Szwedzicki

dowódca plutonu przeciwlotniczego st. wach. Aleksander Szczechla

dowódca plutonu rozpoznawczego ppor. Andrzej Maszkowski

dowódca plutonu techniczno-gospodarczego ppor. Aleksander Unger

1 Szwadron Pancerny

dowódca rtm. Jerzy Wasilewski do 25 VIII 1944 r., rtm. Zygmunt Kłodziński (18 IX mjr) od 25 VIII 1944 r.

zastępca por. Marian Plichta

dowódca plutonu czołgów dowódcy ppor. Jan Suchcitz

dowódcy plutonów ppor. Zbigniew Sztumpf

vacat

vacat

vacat

Dowódca plutonu techn. gosp. por. Walenty Lubieniecki

2 Szwadron Pancerny

dowódca rtm. Michał Gutowski do 25 VIII 1944 r., por. Jan Salwa od 25 VIII 1944 r.

zastępca do 25 VIII por. Jan Salwa

dowódca plutonu czołgów dowódcy ppor. Kazimierz Szkuta

dowódcy plutonów ppor. Nikodem Klutz

ppor. Czesław Swiercz

ppor. Edward Rożek

ppor. Antoni Suchorski

Dowódca plutonu techn. gosp. ppor. Michał Waszut

3 Szwadron Pancerny

dowódca rtm. Herman Cieśliński

zastępca por. Zygmunt Kłodziński

dowódca plutonu czołgów dowódcy ppor. Franciszek Rozwadowski

dowódcy plutonów ppor. Antoni Położyński

vacat

vacat

vacat

Dowódca plutonu techn. gosp. ppor. Józef Olesiński

10 Brygada Kawalerii Pancernej

dowódca płk dypl. Tadeusz Majewski

zastępca ppłk dypl. Franciszek Skibiński (do 22 VIII 1944 r.), płk dypl. Antoni Grudziński (25 IX 1944 r. - 16 VII 1945 r.)

szef sztabu mjr dypl. Marian Czarnecki

oficer taktyczny kpt. S. Bentkowski

oficer wywiadu kpt. J. Rejman

oficer I łącznikowy por. E. Podhorecki do 25 VIII 1944 r., kpt. Janusz Popiel od 25 VIII 1944 r.

oficer II łącznikowy ppor. J. Fawłowski

oficer III łącznikowy por. J. Mirecki

kwatermistrz kpt. J. Kurowski (zginął 20 VIII 1944 r.), rtm. (od 16 IX 1944 r. mjr) S. Drzewiński od 20 VIII 1944 r.

oficer zaopatrzeniowy kpt. H. Czajkowski do 3 IX 1944 r., por. H. Maziarski od 3 IX 1944 r.

oficer materiałowy por. J. Czaplicki (od 16 IX 1944 r. kpt.)

dowódca szwadronu sztabowego kpt. T. Kraczkiewicz

oficer do zleceń por. E. Podhorecki (od 26 VIII 1944 r.)

oficer techniczny kpt. A. Kwiatkowski

oficer łączności kpt. T. Legeżyński

1 Pułk Pancerny (stan na 22 IX 1944 r.)

dowódca ppłk Aleksander Stefanowicz

zastępca mjr Marian Bartosiński

1 Szwadron Pancerny

dowódca por. Władysław Limberger

2 Szwadron Pancerny

dowódca kpt. Leon Kowalczyk

3 Szwadron Pancerny

dowódca kpt. Roman Proszek

2 Pułk Pancerny

dowódca ppłk dypl. Stanisław Koszutski (28 IX 1942 r. - 29 IV 1945 r.)

zastępca mjr dypl. Bohdan Mincer (do 18/19 IX 1944 r.)

1 Szwadron Pancerny

dowódca rtm. Dudziński (do 8 VIII); brak danych, od 19 IX rtm. Wacław Kownas (zginął 1 X 1944 r.)

2 Szwadron Pancerny

dowódca por. Zygfryd Zawolski (zginął 15 VIII); brak danych

3 Szwadron Pancerny

dowódca brak danych

24 Pułk Ułanów (pancerny)

dowódca mjr Jan Kański (do 16 VIII 1944 r., ranny 16 VIII, zmarł 29 VIII), p.o. Władysław Rakowski (16-26 VIII 1944 r.), ppłk Romuald Dowbor (od 26 VIII)

zastępca rtm. Władysław Rakowski, p.o. z-cy rtm. (mjr od 18 IX) Jan Kanty Zborski (od 16 VIII do 22 IX); brak danych

II zastępca rtm. Stanisław Drzewiński (do 25 VIII), rtm. Stanisław Michalski (od 25 VIII)

adiutant por. Stefan Komornicki

oficer przekazywania ppor. Zbigniew Rosiński (do 16 VIII), ppor. Jan Krysta (od 16 VIII)

oficer wywiadowczy rtm. Zygmunt Kozłowski (zginął 16 VIII), ppor. Zbigniew Rosiński (od 16 VIII, ranny 13 IX pozostał w linii)

oficer techniczny rtm. Jan Sochacki

oficer zaopatrzenia por. Jan Skirmuntt (zginął 19 VIII), ppor. Roman Samołyk (nie później niż od 25 VIII)

oficer materiałowy rtm. Stanisław Michalski

oficer opieki kpr. pochor. Stefan Hodań

dowódca szwadronu dowodzenia rtm. Stanisław Ziółkowski

oficer łączności por. Stanisław Kwaśniewski (do 22 IX), ppor. Jan W. Ostiadel (od 22 IX)

1 Szwadron Pancerny

dowódca rtm. Marian Piwoński (ranny 8 VIII, zmarł), por. Jerzy Friedrich (od 8 VIII do 25 VIII), rtm. Zygmunt Starzyński (od 25 VIII)

2 Szwadron Pancerny

dowódca rtm. Zbigniew Szumański

3 Szwadron Pancerny

dowódca rtm. Jan Kanty Zborski (do 22 IX), rtm. Jan Przanowski (od 22 IX)

10 Pułk Dragonów

dowódca mjr Władysław Zgorzelski (8 XI 1943 r. - 8 IX 1944 r., 8 IX ciężko ranny), p.o. dow. rtm. Wacław Kownas (9 IX 1944 r. - 18/19 IX 1944 r.), p.o. dow. mjr dypl. Bohdan Mincer (18/19 IX - 4 XII 1944 r.)

zastępca dowódcy mjr Andrzej Szajowski (1 VII 1944 r. - 10 VIII), p.o. z-cy rtm. Wacław Kownas (11 VIII-9 IX 1944 r.), 9 IX - 22 IX p.o. z-cy por. Adam Jędrzejowicz, od 22 IX p.o. zastępcę mjr Jan Kanty Zborski

II zastępca dowódcy rtm. dypl. Tadeusz

adiutant por. Adam Jędrzejowicz (do 8/9 IX 1944 r.), p.o. adiutanta por. Wacław Kietliński (od 8/9 IX, zapewne do 22 IX), od 22 IX por. Adam Jędrzejowicz

oficer wywiadowczy por. Wacław Kietliński (prawdopodobnie do końca działań wojennych, w listopadzie już rtm.)

oficer techniczny rtm. Lubomir Szydłowski

oficer zaopatrzenia por. Stanisław Siemieniuch

oficer materiałowy por. Stanisław Łebkowski

oficer płatnik (oficer gospodarczy) ppor. Wacław Kobyliński

oficer pośredniczenia ppor. Adam Betker (ranny 10 VIII)

oficer opieki ppor. Henryk Wróblewski

dowódca szwadronu dowodzenia rtm. Andrzej Pieńkowski

oficer łączności por. Jerzy Kratke-Kochanowski (ranny 10 VIII), ppor. (lub plut. pdch.) Paweł Warchoł (prawdopodobnie już 10/11 VIII, na pewno od 24 VIII)

1 Szwadron Dragonów

dowódca rtm. Zbigniew Giera

2 Szwadron Dragonów

dowódca rtm. Tadeusz Dudziński (do 8 VIII 1944 r., zginął), por. Zbigniew Kintzi (od 8 do 27/28 VIII 1944 r.), por. Zbigniew Bojanowski (od 27/28 VIII)

3 Szwadron Dragonów

dowódca rtm. Stanisław Smrokowski (do 8 VIII 1944 r., ranny), por. Jacek Bielawski (od 8 VIII)

Szwadron Broni Wspierających (Szwadron Wsparcia)

dowódca rtm. Wacław Kownas (do 8/9 IX 1944 r.), ppor. Jan Karcz (od 8/9 IX 1944 r.)

3 Brygada Strzelców

dowódca płk Marian Wieroński (do 24 VIII 1944 r.), ppłk dypl. Franciszek Skibiński

zastępca płk dypl. Władysław Dec

szef sztabu kpt. dypl. Józef /Stefan Nowara (do 26 VIII 1944 r., lub 24 VIII 1944 r.), mjr Hieronim Kurek (od 24 VIII do 15 IX 1944 r.), mjr dypl. Jan Stachowicz

oficer taktyczny kpt. dypl. Jan Kubiak

oficer wywiadu kpt. Mieczysław Gulin

oficer I łącznikowy kpt. Stefan Radkiewicz

oficer II łącznikowy por. Zbigniew Morawski (do 29 IX 1944 r.)

oficer III łącznikowy ppor. Zbigniew Wiśniowski (do 29 IX 1944 r.)

kwatermistrz kpt./mjr Eugeniusz Kozicki

oficer zaopatrzeniowy kpt. Władysław Ryczkowski

oficer organizacyjny kwatermistrzostwa ppor. Franciszek Buzdygan

oficer materiałowy por. Wilhelm Merker (do 17 VIII 1944 r.), por. Tadeusz Jungowski

oficer techniczny mjr Janusz Rudnicki

kancelaria chor. Stanisław Orłowski

dowódca łączności mjr Hieronim Kurek

szef służb duszpasterskich st. kap. ks. Antoni Gajda

oficer opieki por. Stanisław E. Jeż

dowódca kompanii sztabowej por. Zbigniew Wyganowski

dowódca plutonu ochrony ppor. Bohdan W. Kurzawa

dowódca czoł. napraw ppor. Józef Kowalczyk

1 Batalion Strzelców Podhalańskich (stan na 1 VIII 1944 r.)

dowódca ppłk K. Complak

adiutant Mieczysław M. Michalski (ranny 21 VIII); brak danych

zastępca mjr Stefan Kazimierczak (ranny 9 VIII); brak danych

oficer informacyjny ppor. Edmund Pytlak

kwatermistrz por. Franciszek Plewa

oficer płatnik ppor. Bolesław Witulski

oficer zaopatrzeniowy por. Tadeusz Woyniłłowicz

Kompania dowodzenia

dowódca por. Edward Bednarski (zginął 14 VIII); brak danych

Kompania broni wsparcia

dowódca kpt. Wojciech Rewer

1 Kompania

dowódca por. Władysław Sino-Misiewicz (zginął 10 IX możliwe że w stopniu kpt.), ppor. Stanisław Romanek (zapewne od 10 IX, zginął 19 IX), ppor. Teofil (lub Bronisław) Krajewski (zginął 19 IX), sierż. Henryk Bogdanowicz (od 19 IX)

2 Kompania

dowódca por. Jerzy Wróblewski (ranny 9 VIII), ppor. Suchecki; brak danych

3 Kompania

dowódca por. Jerzy Zagórski

4 Kompania

dowódca por. Stanisław Tkacz

8 Batalion Strzelców Brabanckich „Krwawych Koszul" (nazwa pochodzi zakrwawionego munduru dowódcy pułku ranionego 16 VIII 1944 r.) - stan na 1 VIII 1944 r. („Piechota 1939-1945" z. 11, s. 66 wykaz oficerów, którzy później dołączyli)

dowódca ppłk Aleksander Nowaczyński

adiutant por. Franciszek Wolszakiewicz

zastępca kpt. Kazimierz M. Gryziecki (ranny 2 VIII); brak danych

oficer informacyjny por. Alfred Giergiel (ranny 20 IX, zmarł 21 III); brak danych

kwatermistrz rtm. Józef Lichtarowicz (zginął 20 VIII); por. Szczepański (zginął 21 VIII), brak danych

oficer płatnik ppor. Piotr Madej

oficer zaopatrzeniowy ppor. Romuald Jandl

oficer materiałowy kpt. Józef Lichtarowicz (zginął 16 VIII) por. Ludwik Szczepański (zginął 20 VIII); brak danych

Kompania dowodzenia

dowódca por. Andrzej Gawliński

Kompania broni wsparcia

dowódca kpt. Tadeusz Estkowski (ranny 8 VIII)

1 Kompania

dowódca por. Bronisław Nitka (ranny 6 XI)

2 Kompania

dowódca por. Ignacy Maniewski (zginął 10 VIII), por. Popek (10-14 VIII 1944 r.); por. Tucewicz (IX 1944 r.)

3 Kompania

dowódca kpt. Jan Z. Świerczyński

4 Kompania

dowódca kpt. Zbigniew Jaworski (ranny 15 VIII); brak danych

9 Batalion Strzelców Flandryjskich (stan na 1 VIII 1944 r.)

dowódca ppłk dr Zdzisław M. Lubicz-Szydłowski

adiutant por. Wiktor Frączak, a następnie Adam Bobula

zastępca kpt. Konrad L. Stępień

oficer informacyjny por. Leopold Drozdowicz (do 29 IX), ppor. Marian Skibiński (11 VIII ranny)

kwatermistrz por. Rudolf Hauska (ciężko ranny 21 VIII), por. Wilhelm Merker

oficer płatnik plut. pchor. (ppor.) Edmund Gramza

oficer zaopatrzeniowy ppor. Karol Kreppel (ranny 18 VIII), ppor. Władysław Majkowski

oficer materiałowy chor. Bolesław Cichy

kapelan ks. Wiktor Hupa (zginął 21 VIII); brak danych

Kompania dowodzenia

dowódca por. Edward Łukaszewicz

Kompania broni wsparcia

dowódca kpt. Edward Łabno

1 Kompania

dowódca kpt. Włodzimierz Dulniak (ranny 9 VIII); brak danych

2 Kompania

dowódca por. Józef Urbaniak (ranny 11 VIII); brak danych

3 Kompania

dowódca kpt. Edward Judkowiak

4 Kompania

dowódca por. Stefan Drożak (16 IX na czele komp. w stopniu kpt.)

Samodzielny Szwadron CKM (stan na 1 VIII 1944 r.)

dowódca rtm. Marian R. Kochanowski

adiutant por. Edward Błajda

zastępca por. Kazimierz Duda

oficer zaopatrzeniowy por. Jan Łukaszkiewicz

Artyleria dywizyjna

dowódca płk dypl. Bronisław Noël

szef sztabu mjr dypl. A. Sulewski

1 Pułk Artylerii Samobieżnej

dowódca płk Józef Krautwald

II zastępca mjr Edward Z. Zan-Kreyser (zginął 18 VIII 1944 r.), brak danych

16 Dywizjon

dowódca kpt. Henryk S. Józefowicz, kpt. Kazimierz Makuch

bateria 1 („bateria śmierci") por. Stanisław Taras

bateria 2 por. Stanisław Gawlikowski

2 Dywizjon

dowódca mjr Jan B. Sołtyski

bateria 3 por. Marcin Rupniak

bateria 4 por. Henryk Greiner

3 Dywizjon

dowódca mjr Kazimierz Malczewski

bateria 5 por. Władysław T. Magoński

bateria 6 por. Wacław Roszkiwicz

dowódca czołówki naprawczej por. L. Sheffner

dowódca plutonu łączności ppor. Z. Wyka

2 Pułk Artylerii Motorowej

dowódca ppłk Karol Maresch

zastępca mjr Edward Z. Zan-Kreyser (zginął 18 VIII 1944 r.)

1 Dywizjon

dowódca brak danych

2 Dywizjon

dowódca brak danych

3 Dywizjon

dowódca brak danych

1 Pułk Artylerii Przeciwpancernej

dowódca mjr Romuald Dowbor (do 25 VIII 1944 r.), mjr Otton Zygmunt Ejsymont (od 25 VIII do 4/9 IX 1944 r.), mjr Jan Kanty Zbroski (od 4/9 IX 1944 r.)

1 Dywizjon Samobieżny

dowódca rtm. Józef Jarosiński (stan na 26 VIII 1944 r.)

2 Dywizjon Samobieżny

dowódca rtm. Antoni Bober (stan na 26 VIII 1944 r.)

3 Dywizjon Ciągników

dowódca rtm. Julian Paszki (stan na 26 VIII 1944 r.)

4 Dywizjon Ciągników

dowódca rtm. Andrzej Zawisza (stan na 26 VIII 1944 r.)

1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

dowódca mjr Olgierd Eminowicz (do 8 VIII 1944 r.), mjr/ppłk Witold Berendt

zastępca (od 8 VIII 1944 r. do 25 IX 1944 r. vacat) - od 25 IX 1944 r. mjr Józef Grabski

adiutant por. Zenon Libelt do 8 VIII, a następnie vacat

oficer zwiadu ppor. Witold Grajewski do 8 VIII, a następnie vacat

oficer łączności ppor. Emil Hajek-Garczyński do 8 VIII, pchor. Franciszek torba do 25 IX 1944 r.

1 Dywizjon

dowódca do 25 IX 1944 r. mjr Józef Grabski, następnie kpt. Edward Złotnik

2 Dywizjon

dowódca kpt./mjr Czesław Charzewski

3 Dywizjon

dowódca do 25 IX 1944 r. kpt./mjr Borys Godunow, a następnie kpt. Kazimierz Nosalik

Jednostki Wsparcia i Zabezpieczenia

Batalion saperów dywizji

dowódca ppłk Jan Dorantt

10 Kompania Saperów

dowódca kpt. Berganter

11 Kompania Saperów

dowódca kpt. Neklaws (przed 18 IX 1944 r. mjr)

1 Kompania Parkowa Saperów

dowódca brak danych

Pluton Mostowy

dowódca brak danych

1 Batalion Łączności

dowódca płk Jan Grajkowski, potem ppłk dypl. Z. Chański

dowódca szwadronu dowodzenia kpt. W. Hegner, potem mjr W. Woronowicz

1 Szwadron Łączności

dowódca kpt. H. Kurek, potem kpt. F. Bissinger, potem kpt. Z. Milewski

2 Szwadron Łączności

dowódca kpt. F. Bissinger, potem kpt. A. Zawlewski, potem kpt. T. Ginda, potem por. T. Dolimata

3 Szwadron Łączności

dowódca por. J. Kowal, potem por. A. Hajbowicz, potem por. B. Bartczak, potem kpt. J. Frąckowiak, potem kpt. H. Nędza

10 Szwadron Łączności

dowódca kpt. W. Woronowicz, potem por. J. Kowal, potem kpt. S. Kwaśniewski, potem por. K. Kalinkiewicz

Służby Dywizyjne

dowódca służb dywizyjnch dowódcą kwatermistrz dywizji

Oddziały Warsztatowe (dawniej Oddziały Techniczne)

dowódca mjr Michał Wąsowicz

zastępca mjr Czekalski

(10) Kompania Warsztatowa Brygady Strzelców

dowódca mjr F. Perepeczko

(16) Kompania Warsztatowa Brygady Pancernej

dowódca mjr J. Kaszubowski

Służba Materiałowa

dowódca mjr Edward Fryzendorf

zastępca por. Edward Cenzor

1 Park Materiałowy

dowódca mjr Teodor Lesser

Oddziały Zaopatrywania

dowódca mjr Marian Żebrowski (do 17 VIII 1944 r.), mjr/kpt. Henryk Gwiazdecki (od 18 VIII 1944 r.)

zastępca do spraw technicznych do 18 VIII 1944 r. mjr/kpt. Henryk Gwiazdecki, brak danych

zastępca do spraw zaopatrzenia kpt. Wiktor Kowalik

adiutant por. Ludomił Śląski

oficer żywnościowy kpt. Antoni Kokosiński

oficer materiałów pędnych por. Franciszek Krezałek

oficer amunicyjny por. Stefan Pyś

lekarz ppor. Lejb Kurland

10 Kompania Zaopatrywania

dowódca kpt. Aleksander Nikoliszyn

zastępca i oficer tech. por. Zygmunt Tucewicz

3 Kompania Zaopatrywania

dowódca kpt. Antoni Kiersnowski

zastępca i oficer tech. por. Stanisław Bryczek

Dywizyjna Kompania Zaopatrywania

dowódca kpt. Stanisław Roefler

zastępca i oficer tech. pot. Tadeusz Strzelecki

Oddziały Sanitarne

dowódca ppłk lek. Marian Pawłowicz

zastępca kpt. Wołyncewicz

10 Lekka Kompania Sanitarna

dowódca mjr dr M. Gorzeński

11 Kompania Sanitarna

dowódca brak danych

Polowa Stacja Opatrunkowa

dowódca brak danych

1 Pluton Higieny Polowej

dowódca ppor. Krasicki

Duszpasterstwo

ks. Szymała, potem ks. F. Tomczak

Pluton Opieki

dowódca mjr A. Łubkowski

8 Sąd Polowy

dowódca mjr audytor N. Tomaszewski

Żandarmeria

dowódca kpt./mjr M. Wolnik

1 Szwadron Regulacji Ruchu (później 8. Szwadron Żandarmerii)

dowódca rtm. Anatol Piereorodzki (prawdopodobnie do 8/9 VIII 1944 r. wachm. Grabowski), potem rtm. Janusz Nowakowski

Szwadron Czołgów Zapasowych 1 Dywizji Pancernej

dowódca rtm. Bronisław Skulicz

Obóz Uzupełnień 1 Dywizji Pancernej

dowódca ppłk. Jerzy DeskurStrona główna