Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.comArchiwum Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 552-03-13, 22 552-03-17

Inne archiwa [zobacz]
W 2005 roku prowadząc moje genealogiczne poszukiwania znalazłem informację że spokrewniony ze mną Dymitr Wołonsewicz był studentem Uniwersytetu Warszawskiego, poprosiłem pracowników archiwum uniwersyteckiego o odszukanie dokumentów mojego krewnego, otrzymałem je. Byłem przeświadczony, że dokumentny te uległy zniszczeniu w trakcie II Wojny Światowej, postanowiłem że w przyszłości w miarę możliwości zapoznam się z pełnym zachowanym zbiorem archiwalnym. W dniu 15 listopada 2007 roku rozmawiałem telefonicznie z Panią Anną Dziedzic z Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, która przygotowała mi informacje o zasobach archiwalnych Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące osób noszących “nasze” nazwiska. Poprosiłem o możliwość zapoznania się z dokumentami w dniu 20 listopada 2007 r. bo w tym dniu byłem w Warszawie. W dniu wizyty w Archiwum w pierwszej kolejności zapoznałem się z elektroniczną bazą danych szukając interesujących informacji, wprowadziłem nasze nazwiska do “przeszukania” oto wynik który uzyskałem, obok nazwiska jest liczba osób lub ilość dokumentów - teczek znajdujących się w archiwum dotycząca konkretnej osoby :

Wołosewicz 7
Wołosiewicz 5
Wołąsewicz 0
Wołąsiewicz 2
Wołonsewicz 0
Wołonsiewicz 2
Wołącewiczz 0
Wołoncewicz 2
Wołonczewicz 0
Wołonszzewicz 0
Wołyncewicz 2
Wołyńcewicz 2

W mojej kwerendzie zwróciłem szczególną uwagę na dokumenty przed 1939 roku, pozostawiając osoby współczesne dla przyszły genealogicznych poszukiwaczy.

Wołosewicz

Zygmunt Henryk * 1901 RP 17877 [zobacz]

Wołosiewicz

Alina * 13.07.1910 Kijów, 28347, KEM/2884/ praca magisterska Żeromski a sztuka. [zobacz]

Wołoncewicz

Borys * 1884 RP 11.311 [zobacz]

Wołonsiewicz

Mścisław * 1906 RP 36.648 [zobacz]

Dymitr RP 24. 611 [zobacz]

Już w trakcie wizyty w archiwum i pobieżnym przejrzeniu teczek zgłosiłem pracownikom archiwum, że teczki Mścisława i Dymitra dotyczą tej samej osoby

Wołyncewicz

Sergiusz * 1904 RP 24.375 [zobacz]

Jadwiga * 1904 RP 22.-72 [zobacz]

Wołyńcewicz

Jerzy * 1908 WL/RP 25.645 [zobacz]

Wacław * 1909 WL/RP 32.310 [zobacz]

Strona główna