Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.comArchiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

30-059 Kraków
al. Mickiewicz 22

Inne archiwa [zobacz]


Po przeprowadzeniu kwerendy w Archiwum UW, zacząłem się zastanawiać gdzie powinienem skierować dalsze moje poszukiwania. Wysnułem teorię że Stefan Wołyncewicz s. Andrzeja, który opublikował swoją pracę z dziedziny astronomii w Wiedniu pod koniec XIX w., mógł studiować w Krakowie. Napisałem list do Archiwum prosząc o pomoc w poszukiwaniach, zwróciłem się także o sprawdzenie pozostałych naszych nazwisk. Treści korespondencji:

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-059 Kraków al. Mickiewicz 22

Dotyczy: Informacja o zasobach archiwalnych.
Proszę o informację czy w zasobach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowały się dokument dotyczące osób noszących nazwisko: WOŁYNCEWICZ, WOŁOŃCEWICZ, WOŁONCEWICZ, WOŁĄCEWICZ, WOŁONSEWICZ, WOŁĄSEWICZ, WOŁĄSIEWICZ, WOŁOSEWICZ, WOŁOSIEWICZ, WOŁOSOWICZ, a które to osoby były związane z Uniwersytetem Jagiellońskim (studenci, pracownicy naukowi) przed rokiem 1939 r. Prowadzę badania genealogiczne dotyczące w/w rodzin i chciałbym skorzystać z zasobów Archiwum.

Z poważaniem

Piotr Wołąsewicz

Po niespełna trzech tygodniach otrzymałem odpowiedz:

AUJ 7223/34/2/2008
Kraków, 2 kwietnia 2008 r.

Szanowny Pan
Piotr Wołąsewicz

W odpowiedzi na list z dnia 20 marca 2008 r. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie informuje, że osoby o wymienionych przez Pana nazwiskach nie zostały odnalezione w następujących materiałach:

- katalogi studentów (baza danych) z lat 1850-1918
- wykazy teczek pracowniczych z lat 1850-1939
- wykazy doktorów z lat 1872-1939
- wykazy studentów z akt Komisji Magisterskiej z lat 1926-1952

W celu sprawdzenia pozostałych materiałów zapraszamy do przeprowadzenia kwerendy w czytelni Archiwum U (godziny otwarcia na http://www.archiwum.uj.edu.pl/) oraz sprawdzenia danych w publikowanych Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis 1400-1780, tomy I-V (pod red. Karola Lewickiego).

z poważaniem

Adam Cieślak

Strona główna