Archiwum

Wołąsewicz

 

http://www.wolasewicz.com/

piotr@wolasewicz.com

 

Archiwum Państwowe w Suwałkach


ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
Telefon/Fax: (0 --87) 566 21 67
e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl

 

Przedstawiam list, który otrzymałem od osoby która miała możliwość zapoznać się z zasobami Archiwum w Suwałkach.

 

Chciałbym wszystkim Wołonsewiczom vel Wołąsewiczom zwrócić uwagę na zasoby Archiwum Państwowego w Suwałkach. Przeprowadzałem tam niedawno kwerendę dotyczącą wprawdzie swoich przodków ale przy okazji wynotowałem występujące w inwentarzach wzmianki o Wołonsewiczach.

 

Impulsem był artykuł dyrektora tej placówki pana Tadeusza Radziwonowicza pt. "Materiały archiwalne dotyczące terytorium Białorusi w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach" ogłoszony w kwartalniku "Białostocczyzna", numer 2 z 2000 roku. Aktualnie to pismo już od 2 lat nie ukazuje się. W/w artykuł opisuje zasoby archiwum dotyczące 4 gmin dawnego powiatu augustowskiego leżących obecnie na Białorusi czyli:

 

Balla Wielka

Hołynka

Łabno

Wołowiczowce.

  

W zespole nr 33 "Powiatowy Urząd Ziemski w Augustowie" jest m.in. gruba teczka (315 stron) związana ze scalaniem gruntów wsi Prokopowicze - ma ona sygnaturę 62. W środku okazuje się jednak że to jest parcelacja majątku Prokopowicze.

Wśród tych co kupili tam ziemię są m. in.
Wacław Wołonsewicz z wsi Trycze,
Józef Wołonsewicz z wsi Trycze,  - ten w jednym z pism występuje jako Wołąsewicz
Bronisław Wołonsewicz z wsi Trycze,
Jan Wołonsewicz z wsi Trycze,
Poza powierzchnią otrzymanej ziemi nie ma tu niestety takich informacji jak wiek, stan cywilny, imię ojca.

Są też podobne teczki z innych wsi więc można pewnie coś jeszcze znaleźć.

 

Następnie przeglądałem zespół nr 23 "Kasa Powiatowa Augustowska" 1912-1918. Raczej jest to słabe źródło do poszukiwań genealogicznych. Większość wsi wymieniana jest jako całość przy płaceniu podatków. Co innego gdy jakieś gospodarstwo powstało poza wsią np. na koloni to wtedy są tam wymienieni właściciele. Nie przypominam sobie jednak jakiś Wołonsewiczów.

 

Ciekawszy był zespół nr 7 "Naczelnik wojskowy pow. augustowskiego" dotyczy on głównie ewidencji rezerwistów - na pewno jest wybrakowany. Przeglądałem tylko 2 z 20 sygnatur ale Wołonsewiczów również przypominam sobie.

 

Dużo ciekawiej wygląda zespół nr 18 "Augustowska Komisja Szacunkowa" 1905-1915 związany z wykupem gruntów pod obiekty budowanej przez Rosjan twierdzy Grodno. W przypadku Adamowicz mamy tam wymienionych ponad 50 właścicieli gruntów. Często podawane jest "otcziestwo". Podobne teczki są dla Trycz i innych wsi.

 

Wreszcie b. ciekawy jest zespół nr 208 "Sąd okręgowy w Grodnie, Wydział zamiejscowy w Suwałkach" Ma on 19 tys. jedn. archiwalnych które dotyczą także gmin: Balla Wielka, Hołynka, Łabno i Wołowiczowce. Wydział cywilnym ma inwentarz kartkowy opracowany przez archiwum do 1933 który ma około 3700 jedn. archiwalnych.
Zanotowałem że Wołonsewiczów możemy odnaleźć pod sygnaturami:
- 1199 - Stanisław Wołonsewicz, Bronisławow Wołonsewiczowi, 13 stron,
- 1795 - Jan Wołąsewicz, aż 303 strony!!!
Możliwe że są jeszcze inne sprawy gdyż mogłem sporo w pośpiechu przeoczyć.

 

W ogóle nie jest zinwentaryzowany np. Wydział Karny. Wydział rejestrowy posiada dobry inwentarz.

 

Na koniec jeszcze Hipoteka. Są tam min:
Wacław Wołonsewicz
Bronisław Wołonsewicz
Jan Wołonsewicz

 

Generalnie Archiwum w Suwałkach ma b. dużo materiałów. Są one oczywiście b. rozproszone ale myślę że warto próbować.

Pozdrawia

genealog internauta

 

 

 

Strona główna