Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Centralne Archiwum Wojskowe

W dniu 16 kwietnia 2004 miałem możliwość zapoznania się z teczkami w Centralnym Archiwum Wojskowym przejrzałem teczki osobowe Antoniego Wołąsewicza s. Jana-Roberta i Józefa Wołąsewicza s. Jana–Roberta. Znalazłem także w aktach personalnych i odznaczeniowych 28 fiszek, które mogą nas zainteresować. Podaję nr teczki, Nazwisko Imię i wszystkie informację jakie można znaleźć na fiszce. W uwagach podaję informacje mogące ułatwić poszukiwania

W październiku 2004 roku przejrzałem następne teczki. Wyniki moich poszukiwań publikuję w załącznikach.

Opis zasobu „akta personalne i odznaczeniowe”*

W skład zasobu CAW wchodzą także akta personalne i odznaczeniowe. Do materiałów personalnych należą teczki akt żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Wojsku Polskim od 1918 roku oraz pracowników cywilnych wojska z lat 1918-1939. W aktach odznaczeniowych z kolei znajdują się materiały archiwalne Kapituły Orderu Virtuti Militari, wnioski o nadanie Krzyża Walecznych, Krzyża i Medalu Niepodległości, Krzyża Zasługi, Orderu Odrodzenia Polski oraz szeregu innych odznaczeń (wśród wniosków na te odznaczenia oddzielną grupę stanowią wnioski z adnotacją “Odrzucono”). Wśród tej grupy akt personalnych są również zeszyty ewidencyjne żołnierzy pełniących służbę w jednostkach WP na Zachodzie (PSZ), którzy powrócili do kraju. Nie podano w tej grupie żadnej sygnatury, gdyż każda teczka personalna lub wniosek o nadanie odznaczenia posiada (jako oddzielna jednostka archiwalna) odrębną sygnaturę. Przy okazji informacja dla korzystających: nie wszystkie teczki akt personalnych z okresu międzywojennego zachowały się z powodu przejść wojennych.

*Opis zasobu wykonano na podstawie informacji zaczerpniętych z CAW

 

CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE
00-910 WARSZAWA 72
tel/fax:+(22) 681 32 02

http://www.caw.wp.mil.pl/

 

L.p.

Nr teczki

Nazwisko Imię

Data urodzenia

miejsce

Wpisy

Uwagi

1

KZ 8 –1020

Wołąsewicz Antoni

30.IX.1902

Koziatyn

pow.Berdyczów

 

syn

Jana-Roberta

i Zofii Brygułło

2

AP-778 ,KZ1 -970

Wołąsewicz Józef

21.IV.1899

Koziatyn

pow. Berdyczów

 

syn

Jana-Roberta

i Zofii Brygułło

3

AP-8427

Wołąsewicz Kazimierz

14.X.1887

Grodno

 

syn

Jakóba

i Marii-Scholastyki

z Lomerów

† 7.IV.1931

4

KK i MN 115 -34124

Wołąsewicz Michał

24.XII.1877

Ejszyszki

Medal niepodległości

 

5

AP-8428

Wołąsewicz Stanisław

1890

Koziatyn

pow. Berdyczowski

Ziemia Kijowska

 

syn Bogdana

 

†15.I.1920

Warszawa

6

MN-308

Wołonsewicz Jan

10.X.1896

Trycze

gm. Łabno

pow.augustowski

Rolnik

Syn Jana

i Józefy z domu

Bondar

7

AP - 2594

Wołonsewicz Wacław

2 X 1898

Trycze

Parafia Prokopowicze

Adamowicze

 

8

AP-4674

Wołonszewicz Jakób

23.X.1853

Kobryń ?

 

syn

Łukasza

9

259

Wołosewicz Bolesław

1 XII 1897

Grazluki

 

 

10

4-1229

Wołosewicz Jan

11 V 1900

Potczyn

 

 

11

411

Wołosewicz Walerian

26 IX 1881

 

 

12

34501,7257,10118.

Wołosewicz Witold

16 VIII 1889

Michałów

Augustów

 

 

13

2739

Wołosewicz Zbigniew

27 I 1913

9 II 1913

Kijów

 

 

14

1307,412.

Wołosewicz Zdzisław

22 VIII 1908 Kijów

s. Władysława

i Anny

Wojskowy Instytut Geograficzny

 

15

834,10119,8537,16712.

Wołosewicz Zygmunt

28 VIII 1885

KPT.

 

16

11636,7258,13345,13940

Wołosiewicz Alojzy

20 X 1906

 

 

17

 

Wołosiewicz Witalis

16 IV 1887

Witebsk

 

 

18

8442

Wołosiewicz Zygmunt

28 VIII 1885

 

 

19

303,1883,10-103,2515.

Wołoncewicz Adolf

24.I.1897

maj. Giernaty

woj.Wileńskie

Krzyż zasługi

sierżant

Syn Jerzego i Marii z Łużyńskich

X Aleksandra

z Wilinów

20

AP- 8548 AP-4689

Wołyncewicz

Czesław-Antoni

25 VIII 1876

maj. Opole

pow. Kobryński

s. Antoni

Syn

Antoniego i

Katarzyny

z Terpiłowskich

x

Michalina

Bocianowska

 

21

AP-504

Wołyncewicz Jerzy

12.IV.1908

maj. Wojnówka

gm.Wierzchowice

pow. Brześć

 

Syn Anatola

i

Matyldy

z Jurańczyków

rodzice chrzestni

Władysław

Matuszewicz

z wdową

Kazimierą

Wołyncewicz

X Stanisława-Joanna

z domu Rosiewicz

22

AP-7458

KW 136-2617

10156

Wołyncewicz Karol

28.IV.1895

maj.Jodłówka

gm.Wierzchowice

pow. Brześć

 

 

Syn Samuela

i Antoniny z Podgórskich

23

AP-13983

AP-6066

Wołyncewicz

Kazimierz - Józef

12.III.1907

maj. Wojnówka

gm.Wierzchowice

pow. Brześć n/B

 

s. Anatola

Syn Anatola

i

Matyldy

z Jurańczyków

rodzice chrzestni

Samuel Wołyńcewicz

z Heleną

Matuszewicz

żoną

Władysława

X Halina Józefa

Pabich

24

8097

Wołyncewicz Mariusz

1878

 

 

25

Kol. gen.

10157- 14656

Wołyncewicz Romuald

24.VIII.1878

Roś

pow. Wołkowyski

 

X Maria

 

26

AP-1778

Wołyńcewicz Wacław

9.III.1909

Grodno

 

 

Syn Czesława-Antoniego i

Michaliny

z

Bocianowskich

27

AP- 6065 AP-3503

Wołyncewicz Zygmunt

21.VII.1909

maj. Wojnówka

gm.Wierzchowice

pow. Brześć n/B

 

Syn Anatola

i

Matyldy

z Jurańczyków

rodzice chrzestni

Antoni Wołyncewicz

i Maria Wołyncewicz

żona Romualda

 

 

28

KW-136-2585

Wołońcewicz Karol

 

Ułan

 

Strona główna